Agenda

06 Februari 2024

Ujian Munaqasyah Julia Wafiq Azizah (2019)

  • 12:42 WITA
  • Ruang Jurusan PBI
  • admin_pbi

06 Februari 2024

Rapim FTK Bulan Februari 2024

  • 12:41 WITA
  • Ruang Rapat Senat FTK
  • admin_pbi

06 Februari 2024

UKHS Abdullah & Fikran Nur Fathurrahman

  • 14:58 WITA
  • Ruang Seminar FTK
  • admin_pbi